Comisiones

COMISIÓN DE MESA

Sr. Milton Guillermo Mesías Bonilla integrante de la comisión de mesa.

COMISÍON DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Ing. Reinaldo Francisco Gallegos Cuenca                 Presidente

Sr. Edgar Sandy Vinueza Tapia                                   Primer Vocal

Stra. María Conchita Colina López                             Segundo Vocal

COMISIÓN DE IGUALDAD Y GENERO

Srta. María Conchita Colina                                        Presidenta

Abg. Mentor Vitervo Huilca Cobos                            Primer  Vocal

Sr. Edgar Sandy Vinueza Tapia                                  Segundo Vocal

COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

Sr. Milton Guillermo Mesías Bonilla                         Presidente

Srta. María Conchita Colina López                            Primer  Vocal

Ing. Reinaldo Francisco Gallegos Cuenca                Segundo Vocal

COMISIÓN DE CULTURA Y RESCATE DEL PATRIMONIO INTANGIBLE

Sr. Milton Guillermo Mesías Bonilla                         Presidente

Ing. Reinaldo Francisco Gallegos Cuenca                Primer Vocal

Srta. María Conchita Colina López                           Segundo Vocal

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

Abg. Mentor Vitervo Huilca Cobos                            Presidente        

Stra. María Conchita Colina López                            Primer Vocal

Sr. Edgar Sandy Vinueza Tapia                                  Segundo Vocal

COMISIÓN ESPECIAL DE LIMITES

Sr. Edgar Sandy Vinueza Tapia                                  Presidente

Abg. Mentor Vitervo Huilca Cobos                            Primer Vocal

Stra. María Conchita Colina López                            Segundo Vocal